A les llars d’infants municipals de Cambrils es sap valorar el contingut educatiu que proporciona qualsevol moment o situació viuen els infants. Així, gran part dels objectius de l’educació infantil es poden aconseguir a partir de les situacions de vida quotidiana.

El joc és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants. Per promoure’l a les llars s’ofereixen materials no estructurats, es té cura dels espais, es fan propostes de joc i d’experimentació en petit grup i amb diferents materials, es respecten els diferents ritmes i s’acompanya a l’infant amb l’observació com a principal eina d’avaluació.

L’espai exterior es converteix en la continuïtat de les estances, oferint infinitat d’aprenentatges que apropen l’infant a la natura i els permet fomentar el respecte envers aquesta.

Amb els més petits es dóna molta importància a l’etapa del temps a terra i el lliure moviment . Així, es vetlla per proveir espais i mobiliari motriu tant a l’interior com a l’exterior de les estances adaptant-lo a les necessitats que sorgeixen en cada etapa del desenvolupament.

 

El menjador és un espai educatiu més que els infants han de viure des del plaer. Es respecten els gustos i preferències i es fomenta l’autonomia, la socialització i el llenguatge, entre d’altres aspectes. Es fomenten hàbits d’alimentació saludable fugint dels aliments ensucrats i processats. A més, les llars d’infants compten amb cuina i cuiner/a pròpia.

Els contes i la música també formen part del dia a dia. Es tracta d’elements culturals importants per al desenvolupament infantil ja que l’estimulen aspectes com el llenguatge, la imaginació i la creativitat; afavorint moments de trobada entre l’adult i els infants, ajudant a gestionar les emocions, transmetent tradicions populars i valors, etc.

A més a més, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, es desenvolupa el projecte de “Sensibilització musical” amb els infants de 2 a 3 anys.

Per a molts infants anar a la llar és la primera oportunitat per socialitzar-se amb persones externes al nucli familiar. Aquesta convivència suposa un repte maduratiu per un infant de 0 a 3 anys i per aquest motiu es dóna molta importància al fet d’acompanyar-los en aquests processos, oferint-los-hi eines i estratègies de relació apropiades.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un altre aspecte que condiciona dia a dia tota la tasca educativa. Es procura donar la major seguretat afectiva possible als infants i a les seves famílies. Amb aquest propòsit, sempre que afavoreixi el grup, s’assignen educadores de referència procurant la seva continuïtat al llarg dels diferents cursos i es vetlla per una adaptació progressiva, prioritzant l’estabilitat d’espais i actuacions.