La família és el primer context educatiu de l’infant i la principal responsable de l’educació dels fills/es. Des de les llars d’infants s’acompanya i es dona suport a la seva tasca educativa.

La cooperació entre família i escola és fonamental per afavorir un desenvolupament òptim en els infants. Per aquest motiu són molts els moments i eines mitjançant els quals les

 

famílies poden ser partícips de la vida del centre: a les entrades i sortides de la llar, en les reunions de grup i entrevistes individuals, en les diverses propostes com xerrades o tallers per les famílies, amb el Projecte “El convidat”, mitjançant l’AFA o el Consell Escolar i amb la galeria d’imatges, entre d’altres.