Els nostres equips educatius estan formats per professionals qualificats en l’àmbit de la petita infància. Després d’anys d’experiència i de formació constant, els equips docents de les llars d’infants municipals han consensuat un model d’educador/a que acompanya els infants i les seves famílies de manera respectuosa i conscient. Alhora, el treball en equip i la reflexió conjunta són fonamentals en el dia a dia.

L’adult es converteix en un model que transmet valors personals, socials i culturals, per tant, ha de ser conscient i respectuós amb la diversitat de realitats personals, socials i culturals i cuidar en tot moment els missatges que dóna tant als infants com a les seves famílies.

La formació continua i la innovació educativa es consideren aspectes imprescindibles dintre de la pràctica professional. Així, és fonamental la formació permanent de l’equip, mitjançant la participació en cursos, seminaris, jornades i intercanviant experiències, analitzant bibliografia especialitzada i portant a terme processos d’innovació permanent al propi centre.

Cada llar d’infants compta amb:

1 Directora amb Llicenciatura en Psicopedagogia, Psicologia i/o Grau de Mestre en educació Infantil. 1 Diplomada en Mestre d’Educació Infantil 11 Tècnics Superiors en Educació infantil i el personal de serveis (cuina i neteja)

A més a més, les llars d’infants col·laboren i es coordinen amb entitats i serveis de l’àmbit educatiu, terapèutic i formatiu del territori: EAP, CDIAP, CREDA, CEIP, IOC, IES, Universitats com URV, UNIR, OME..., entre d’altres. També esdevenen centres receptors d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil, d’estudiants de l’assignatura de Pràcticum del Grau de Doble Titulació de Mestre d’Educació infantil i Primària, d’estudiants del Grau de Mestre en Educació Infantil i de Pedagogia.