Aquesta campanya neix amb l'objectiu principal de sensibilitzar a la ciutadania sobre l’impacte dels conflictes bèl·lics amb perspectiva de gènere.

La campanya se centra en els greus riscos col·laterals que pateixen les dones i els infants com són les violències sexuals i/o ser víctima de tracta i es composa de diverses accions sensibilitzadores, pedagògiques i formatives al voltant d’aquests impactes diferenciats.

Una de les accions que s'enmarquen en aquesta, és l'elaboració d'un material adreçat als centres de secundària del municipi, que porta per títol:

Elles són refugi

 

 

Elles són refugi és una guia sobre la protecció internacional, l’asil i el refugi, on es tracta aquesta realitat des d'una perspectiva feminista, visibilitzant la greu problemàtica que suposa i sobretot per a les dones i nenes, ja que a més de patir les mateixes problemàtiques que els homes refugiats, aquestes dones i nenes, tenen més possibilitats de patir diferents formes de violència per raó de gènere, com ara les violacions, els matrimonis forçats o el tràfic amb finalitats d’explotació sexual, la qual cosa, n’augmenta la seva vulnerabilitat.

 

 

És una guia elaborada conjuntament des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat i l'area d'Immigració de Benestar Social, que es fa arribar a tots els centres educatius de secundària del municipi perquè es pugui tractar a les aules amb l'alumnat.

 

 

A continuació podeu descarregar-vos la guia de l'alumnat en català i en castellà, i també hi ha una versió adaptada per a personal tècnic i professorat.

 

- Elles són refugi. Guia alumnat

- Elles són refugi. Guia alumnat (versió castellà)

- Elles són refugi. Guia personal tècnic i professorat