Sessions d'emprenedoria i capacitació empresarial

Sessió gratuïta

Segons l’article 5 de la Llei 15/99, de 13 de desembre de Protecció de dades de  caràcter personal: accepto que les meves dades enregistrades en els impresos puguin ser utilitzades pel Departament de Promoció Econòmica, Àrea de Promoció de Ciutat en la seva Base de Dades.

 

Quedo assabentat/da del dret a la consulta de les dades, a la seva rectificació en el cas que siguin errònies i a la seva cancel·lació.

 

Per poder obtenir el certificat d’assistència del taller s’haurà d’assistir un 80% de les hores.

   

Accepto les condicions i normes esmentades en aquest imprès.