QUÈ FEM PER TU I COM HO FEM?
La prestació del servei d'informació i orientació suposa la realització d'un procés que integra les següents activitats:

Primera acollida.
Sessions grupals.

Igualment, durant la prestació del servei, s'informa del conjunt de serveis que ofereix l'entitat, així com també de la necessitat de fer el pla d'empresa per tal d'analitzar la idea de negoci i la possibilitat de rebre assessorament en la matèria dins la mateixa entitat.

Entrevista inicial.

En aquesta primera acollida individual la persona emprenedora normalment explica el projecte empresarial que vol desenvolupar i formula les preguntes concretes que vol resoldre. Per la seva banda, el personal realitza una escolta activa per a la identificació de les necessitats i la definició de l'itinerari de cada persona emprenedora.

Atenció de consultes puntuals.
El servei també consisteix en informar i orientar sobre consultes puntuals específiques en matèria de creació d'empreses.

Definició de l'itinerari de cada persona emprenedora.
Quan el personal de l'entitat no disposi de la informació demanada per tractar-se d'informació molt especialitzada, aquests facilitaran l'accés al coneixement a la persona o persones emprenedores i es donen opcions per cercar aquesta informació a través de diferents mitjans o bé, es dirigeix a la institució més adient. En aquest sentit, comptem amb un equip multidisciplinari de persones, sèniors experts d'ASCASUD que ens ajuden a desenvolupar projectes que requereixen informació i orientació que va més enllà de la gestió empresarial.

A QUI S'ADREÇA?
Persones emprenedores.

MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Presencial individual.
Presencial grupal.

LLOC I HORARI
Edifici Torre del Llimó, c/ Creus, 37-39 (Barri Antic).

Sessions grupals: Dijous a les 9.30 hores (durada aproximada d'1,30 hores).
Assessoraments individuals: Dilluns i dimecres de les 9 a les 15 hores.

Demaneu cita a l'OAC o als telèfons 977 79 46 79 i 977 79 45 79.
També al correu empren@cambrils.cat