El servei de seguiment tècnic als processos de consolidació està adreçat a les empreses constituïdes que vulguin portar a terme un procés de revisió i avaluació de la seva situació actual (diagnosis) i definir un pla d'acció de millora empresarial. L'objectiu final d'aquest servei és estimular la millora continuada i el potencial de creixement de l'empresa des d'una perspectiva multidisciplinària.

A QUI S'ADREÇA?
Empreses de menys de tres anys de vida que hagin rebut el suport del servei d'emprenedoria Cambrils Emprèn per a la realització del seu pla d'empresa.

Empreses constituïdes que vulguin portar a terme un procés de revisió i avaluació de la seva situació actual.

MODALITATS DE PRESTACIO DEL SERVEI
Presencial individual.

LLOC I HORARI
Una part de l'acció es durà a terme a l'Edifici Torre del Llimó, c/ Creus, 37-39 (Barri Antic), i una altra part en el propi punt de venda i/o empresa (diagnosis).
Demaneu cita a l'OAC o als telèfons 977 79 46 79 i 977 79 45 79.
També al correu empren@cambrils.cat