El servei consisteix en el disseny, organització i impartició de píndoles i/o tallers que tenen com a objectiu millorar els coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial de les persones emprenedores i empresàries i augmentar d'aquesta manera les possibilitats d'èxit de la seva empresa.

El servei consisteix en el disseny, organització i impartició de @píndoles i/o @tallers que estan definits com a sessions pràctiques per al coneixement i ús de les xarxes socials i les noves tecnologies i el seu impacte en el món empresarial.

TALLERS 
Tallers d'emprenedoria pràctics amb una durada màxima de 15 hores per a la millora de coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial de les persones emprenedores i/o empresàries.
Tallers d'emprenedoria pràctics amb una durada màxima de 15 hores per conèixer aspectes bàsics del fet d'emprendre i que es repeteixen periòdicament durant l'any.

Tallers realitzats:
- On i com trobar finançament.
- Consells pràctics per augmentar les vendes en temps de crisi.
- Tràmits per constituir-se com autònom.
- Factors d'èxit d'un projecte empresarial.
- Pla d'empresa.
- Finances per emprendre.
- Vols posar en marxa un negoci de restauració?
- Millora les teves finances. Plantem cara a la crisi.
- Com fer més rendible el meu negoci en aquests moments de crisi.
- Emprendre. Comprar un negoci o invertir en una franquícia?
- Tinc una idea de negoci. Té futur?

PÍNDOLES

Sessions de formació i/o informació amb una durada màxima de 4 hores sobre aspectes molt puntuals que són d'interès per a les persones emprenedores i/o empresàries.

 Píndoles realitzades:
- Pujada de l'IVA.
- Guia de finançament.
- Negociació amb la banca.
- Com elaborar un compte de pèrdues i guanys previsional i un pla de tresoreria.
- La fiscalitat de l'autònom. Impostos i declaracions.
- Estàs a l'atur? Treu l'emprenedor que portes a dins.

@TALLERS i @PÍNDOLES
Sessions de formació i/o informació sobre aspectes molt concrets de l'ús de les noves tecnologies.

@Tallers realitzats:
- Alfabetització en xaxes socials.
- Facebook per empreses.

- Facebook per a restauradors.

@ Píndoles realitzades:
- Introducció a Facebook per empreses.
- Introducció a Twitter per empreses.

- Introducció a Linkedin per empreses.

A QUI S'ADREÇA?
- Persones emprenedores.
- Petites empreses.

MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Presencial grupal.

LLOC I HORARI
A determinar en funció de l'activitat.