<< La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya estableix que els ajuntaments tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis, habitatges i llocs de convivència humana.

A data d'avui continuen existint aquests problemes relacionats amb la falta de condicions higièniques mínimes en habitatges. Són situacions complexes, de difícil solució i en les quals existeix un important component social que implica la col·laboració i el treball interdisciplinari de diferents àrees municipals i d'altres institucions.>>


 

  • TIPUS DE PROBLEMATIQUES (plagues, aigues, alimentaries, diogenes ...)
  • INSPECCIONS SANITÀRIES
  • VISITES DE CONTROL - COMPROVACIO DELS FETS
  • TRÀMIT RELACIONAT A LA SEU
  • [NORMATIVA]