L’Ajuntament de Cambrils es va adherir al 2018 a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb l’objectiu de treballar per fomentar estils de vida saludables que permetin guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat. Aquesta Estratègia està impulsada per la “Red Española de Ciudades Saludables (RECS)”, de la qual forma part Cambrils des del 2009

Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional de salut (EPSP en la SNS)

L’Estratègia proposa el desenvolupament progressiu d'intervencions dirigides a promocionar la salut, prevenir les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral durant tot el curs de la vida, sobre factors com l'activitat física, l'alimentació, el tabac, l'alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en què viu la població i amb una vocació d'universalitat de les intervencions.

Les actuacions que es posaran en marxa en una primera fase es centren en facilitar informació de qualitat perquè totes les persones puguin desenvolupar estils de vida saludables i informació dels recursos disponibles a la zona per promoure estils de vida més saludables.

Aquests accions estan focalitzades en la població infantil, durant l'embaràs i la lactància i en la població adulta i de major de 70 anys.

L'àmbit local es considera un entorn essencial per a l'Estratègia i per guanyar salut al municipi, ja què són els Governs Locals els que tenen una influència directa en la salut de la població treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la participació de la ciutadania.

Les RECS és una secció que forma part de la “Federación Española de Muni­cipios y Provincias (FEMP)”, dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar de la ciutadania, en concordança amb els principis d'actuació corresponents al projecte "Healthy Cities", de la Organització Mundial de la Salut. Actualment hi formen part 194 municipis d’arreu d’Espanya i 26 municipis de Catalunya, entre ells les capitals de província.

Vídeo: Red Española de Ciudades Saludables