L’Ajuntament de Cambrils s’ha adherit a l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional de salut (EPSP en la SNS) que te com objectiu la promoció de la salut i la prevenció amb l'objectiu de guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat. Aquesta Estratègia està impulsada per la “Red Española de Ciutats Saludables (RECS)” de la qual es forma part des del 2009.

  • Definició de la estratègia.

    Definició de la estratègia

    L’Ajuntament de Cambrils es va adherir al 2018 a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb l’objectiu de treballar per fomentar estils de vida saludables que permetin guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat. Aquesta Estratègia està impulsada per la “Red Española de Ciudades Saludables (RECS)”, de la qual forma part Cambrils des del 2009

  • Mapa de recursos: Localitzasalut.

    Mapa de recursos: Localitzasalut

    Localiza Salud és una aplicació informàtica simple que visualitzar els recursos i activitats que contribueixen a la salut i benestar en els municipis adherits a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció de l'SNS (EPSP)