Projecte redactat i dut a terme pel professor, Marcel Pascual de l'EMMC.

Aquest projecte es va realitzar entre els mesos de gener i juny de 2015, a la Sala d'actes del Casal Municipal de la Gent Gran,amb una periodicitat quinzenal.

En el següent enllaç podeu accedir a la Galeria d'imatges.

Extracte del projecte
Presentació
Aquest és un projecte orientat a la gent gran. L'edat mínima de referència per als objectius del projecte seria la de 60 anys, encara que no té sentit limitar-ne la participació de gent més jove si hi mostren interès.

Els camins que proposem per arribar a aquest ciutadans es basen en:
1. Proximitat
2. Comprensió dels seus interessos
3. Adequació de l'actitud pedagògica a la maduresa pròpia d'aquest sector de població.
4. Creació i realització d'expectatives quant als beneficis d'un aprenentatge continuat.
5. Creació i/o consolidació d'un espai d'integració social i d'intercanvis emocionals.

Objectius
1. Potenciar una vida cultural i social activa entre la gent gran.
2. Reconèixer i estimular un públic potencial de consum cultural.
3. Divulgar les bases idiomàtiques de la música occidental.
4. Socialitzar la tasca de l'escola de música en diferents àmbits de la ciutadania de Cambrils.

Continguts
1. Fonaments del llenguatge musical.
2. Fonaments d'història de la música.
3. Fonaments d'organologia.
4. Audició crítica.
5. Intercanvi d'experiències musicals.
6. Reflexe de les corrents de pensament en la creació musical.
7. Contextualització històrica de la creació musical.

Metodologia
1. Descripció de l'activitat
Les sessions consistiran en audicions comentades de diferents peces o fragments amb un nexe comú dins de cada sessió. Donat el públic a qui van dirigides, aquestes audicions han de reunir
una sèrie de característiques que n'afavoreixin un cert aspecte lúdic.
• Les audicions seran de fragments d'obra curts.
• Quan sigui possible es treballarà sobre material que se suposa conegut per la majoria del públic.
• A més del repertori de caire més culte s'inclourà repertori de caire popular en una o més sessions.
• En cas que els recursos materials i la sala ho permetin la informació auditiva es
complementarà amb material visual mitjançant projeccions de vídeo.
• Es complementarà el material audiovisual amb documents preparats per a cada per a
cada audició.