A l'Escola tenen una importància cabdal les formacions col·lectives de Cant Coral, les Orquestres de Cambra i els Grups Instrumentals, raó per la qual es potencia la participació de l'alumnat en aquestes activitats.

A l'Escola hi ha quatre cors, que agrupen els alumnes en funció de l'edat.

COR DE PETITS CANTORS
Format pels alumnes d'Iniciació (nens i nenes de 6 i 7 anys).
Participen cada any en l'encesa de llums de Nadal, entre d'altres actuacions.
Direcció:  Maria del Mar González.

image1

 COR KODALY
Format pels alumnes d'aprenentatge bàsic i avançat (nens i nenes de 8 a 11 anys, aproximadament). 
Participen en diferents concerts durant el curs, i també en trobades amb Corals d'altres escoles.
Direcció:  Reyes Gil.

image2

 COR VIVACE
Format per les noies que cursen el Grau Professional i la Música a Mida. 
Participen en el concert de la Marató, el concert de final de curs a la Cripta de l'Ermita, en diferents trobades de Corals durant el curs, entre d'altres actuacions.
Direcció:  Reyes Gil.

image3

 

COR ADAGIO
Format pels nois que cursen el Grau Professional i la Música a Mida. 
Participen en el concert de la Marató, el concert de final de curs a la Cripta de l'Ermita, en diferents trobades de Corals durant el curs, entre d'altres actuacions.
Direcció:  Reyes Gil.

image4

Les orquestres a l'escola s'organitzen en funció de l'edat i dels instruments que toca cada alumne/a.

Orquestra OCA
Direcció: Francesc Sánchez
La integren els més petits de l'escola. La composen alumnes de corda, dels grups d'iniciació i sensibilització, de 5 a 7 anys. Hi ha violins, violes, violoncels i contrabaixos. Iniciació dels més petits a la música orquestral.

Orquestra ORCA
Direcció: Albert Carbonell
La integren els i les alumnes de corda d'aprenentatge, de 8 a 11 anys. Hi ha violins, violes, violoncels i contrabaixos.

Orquestra Kadenza
Direcció: Marcel Pascual
Formada pels alumnes de corda de Grau Professional i Música a Mida, a partir de 12 anys.
Aquests darrers anys han anat sorgint diferents agrupacions a l'escola, que no només interpreten música clàssica sinó també altres estils.

Conjunt de violoncels i contrabaixos
Director: Enric Prats
Alumnes de violoncel i contrabaix a partir de 12 anys.

Conjunt de guitarres infantil
Direcció: Ma. José Bolart 
Format pels alumnes de Sensibilització i Aprenentatge, dels 7 als 11 anys.

Conjunt de guitarres juvenil
Direcció: Miguel Javaloy
Format pels alumnes de Grau Professional i Música a Mida, a partir dels 12 anys. Els alumnes de guitarra aprenen a tocar en conjunt.

Big Band
Direcció:  Carles Herruz
La Big Band de l’Escola Municipal de Música de Cambrils és una Big Band jove, integrada per estudiants de música de l’escola i professors. Creada dins de l’escola, vol ser una eina d’acostament de la música moderna als estudiants d’instrument de l’escola i una motivació per a que coneguin i gaudeixin d’un estil de música amb moltes possibilitats. El curs 2013/14 van actuar al Festival Internacional Dixie Land Tarragona.

Orquestra Bufa Band
Direcció: Anna Amigó
Formada pels alumnes de vent de Sensibilització i Aprenentage, entre 7 i 11 anys. Els alumnes de vent comencen a tocar junts.

Grup de vent Crescendo
Direcció: Dídac Arcas
Integrat pels alumnes de Grau Professional i Música a Mida, a partir dels 12 anys.

Grup de vent Staccato
Direcció: Carles Herruz
Format pels alumnes de vent de 8 a 12 anys.

Quartet de saxos

Direcció: Dídac Arcas
Quartet d'alumnes de saxo d'edats variades. El curs 2013/14 van quedar tercers al concurs Higini Anglès, on van participar agrupacions d'arreu del país.

Grup de clarinets
Direcció: Anna Amigó
Format per alumnes de clarinet a partir de 12 anys.

Grup de Combo Folk
Direcció: Albert Carbonell
Iniciació a la música folk, es tracta d'una assignatura optativa oberta a tots els alumnes de Grau Professional i Música a Mida.