PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL NOU ALUMNAT: DEL 8 AL 19 DE MAIG

 • Reserva de plaça dels alumnes matriculats durant el curs 2022-23: De l'11 al 21 d'abril
 • Constitució de la Comissió de Garanties: 25 d'abril
 • Publicació de l'oferta inicial: 28 d'abril
 • Període de presentació de sol·licituds del nou alumnat: Del 8 al 19 de maig
 • Període d'assessorament de maneral presencial (només amb cita prèvia): Del 15 al 19 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació provisional: 29 de maig
 • Termini per presentar reclamacions: Del 30 de maig al 2 de juny
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 12 de juny
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 19 de juny
 • Publicació de l'oferta definitiva: 26  de juny
 • Publicació de les llistes d'alumnat admès: 3 de juliol
 • Període de matrícula: Del 10 al 14 de juliol

 

 Informació calendari i programes d'ensenyament curs 2023-24

Informació del calendari i programes d'ensenyament curs 2023-24 EMMC

OFERTA DE PLACES CURS 2023-24

PROGRAMA D’ENSENYAMENT

NOUS ALUMNES

PETITS MÚSICS (nascuts any 2020)

20

MÚSICA i MOVIMENT 1 (nascuts any 2019)

12

MÚSICA i MOVIMENT 2 (nascuts any 2018)

6

MÚSICA i MOVIMENT 3 (nascuts any 2017)

11

MÚSICA i MOVIMENT 4 (nascuts any 2016)

8

MÚSICA i CREATIVITAT 1 (nascuts entre 2012 i 2015)

11

 

BAREM DE CRITERIS GENERALS I COMPLEMENTARIS EN L’ ADMISSIÓ D’ALUMNAT

CRITERIS GENERALS

1- Proximitat: (no es pot acumular la puntuació de més d’un d’aquests dos supòsits)

 • Empadronat a Cambrils (30 punts). El centre farà la comprovació
 • Proximitat del lloc de treball (20 punts): contracte laboral o certificat  emès per l’empresa


2- Renda anual de la unitat familiar (15 punts). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

1- Pel fet de formar part d’una família nombrosa (10 punts)Títol vigent de família nombrosa

2- Pel fet de formar part d’una família monoparental (10 punts)Títol vigent de família monoparental

3- Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts)Llibre de família

4- Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi el valor de l’IRSC (10 punts)Darrera declaració de l’IRPF presentada per la  unitat familiar.

5- Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar (10 punts).Resolució d’acolliment del Departament del Departament de Drets Socials

6- Quan s’acrediti la condició de víctima del violència de gènere o terrorisme (10 punts)Acreditació d’acord amb el règim regulador

7- Discapacitat com a minim d’un 33% de l’alumne, pares, mare, tutor/a o germans (15 punts). Certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (ICASS)

8- Pare/mare o persones tutores legals que treballin al centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts). El centre farà la compravació

9- Tenir l’edat correspondent al curs sol·licitant (15 punts)

10- Llista d’espera curs anterior 2022-23 (10 punts)

Bases reguladores del procés de preinscripció i matrícula als ensenyaments de l'Escola Municipal de Música de Cambrils per al curs 2023-24

application/pdf Bases reguladores procés preinscripció curs 2023-24 EMMC.pdf — 637.1 KB