Per nens i nenes a partir de 3 anys.

Projecte d’estimulació musical, música i moviment. 45 minuts de classe setmanal.


S'admeten infants a partir dels 4 i fins als 7 anys, que reben una formació musical que els permet accedir als programes d'Aprenentatge.

Podeu consultar els programes en els fitxers adjunts.

L’alumne accedirà al curs en funció de l’edat que tingui:

4 anys - Música i Moviment 1 (P4) 
5 anys - Música i Moviment 2 (P5) 
6 anys - Música i Moviment 3 (1r Primària)
7 anys - Música i Moviment 4 (2n Primària)

L’objectiu d’aquest nivell és desvetllar, estimular i potenciar la sensibilitat del nen pel que fa als coneixements que li arriben directament a través del sentit auditiu, tanmateix com aportar les condicions indispensables per afrontar la iniciació a l’ instrument que triï.

La iniciació a la pràctica instrumental en grups de 2 o 3 alumnes començarà depenent de l’instrument triat:

  • violí, viola i violoncel (a partir de 5 anys)
  • violí, viola, violoncel, contrabaix i piano (a partir de 6 anys)

Els alumnes que no facin instrument realitzaran  l'assignatura de Roda d'instruments a MiM1, MIM2 i MIM3

El fet de fer música en conjunt té a l’escola una importància cabdal. D’aquesta manera, les diferents agrupacions de l’escola, com són les orquestres, cors i conjunts instrumentals esdevenen assignatures que complementaran aquesta formació d’iniciació a la música.

Paral·lelament a aquests ensenyaments els alumnes participen en altres activitats puntuals amb l’objectiu de consolidar tots els coneixements adquirits com poden ser audicions en públic, sortides a concerts, intercanvis amb altres escoles.

S'admeten alumnes a partir dels 8 anys, per rebre una formació musical que els permeti accedir als ensenyaments de Grau Professional.

L’objectiu principal d’aquest nivell és endinsar-se en l’aprenentatge musical, i ho proposem des de tres àmbits diferents: el llenguatge musical, la pràctica instrumental individual i i la música en grup.

Accediran els alumnes que han cursat Música i Moviment, i depenent de les places vacants, els nous alumnes en funció de l’edat i els coneixements que tinguin mitjançant una prova de nivell:

Programa MIC - Música i Creativitat:
Nova oferta formativa d'implantació progressiva a partir del curs 2018-19.

8 anys -  Música i Creativitat 1 (3r Primària)

9 anys -  Música i Creativitat 2 (4t Primària)

10 anys - Música i Creativitat 3 (5è Primària)

11 anys - Música i Creativitat 4 (6è Primària)

Els alumnes de 10 i 11 anys poden cursar: Música i Creativitat 3 i 4 - Aprofundiment

Els alumnes que tinguin més de 9 anys i es vulguin iniciar en la música s'ubicaran en un grup pont.

S'admeten alumnes a partir dels 12 anys. Cal haver superat el programa d'Aprenentatge o bé una prova de nivell. Permet la convalidació amb els estudis d'ESO a partir de 3h setmanals a l'escola.

L’Escola Municipal de Música de Cambrils admet alumnes a Nivell Mitjà a partir dels 12 anys, que reben una formació musical que els permet continuar amb els estudis musicals d’una manera no professional. En els casos puntuals que l’alumne/a demani una preparació d’accés a uns estudis superiors l’Escola, mitjançant una adequació curricular especial, es presta també a realitzar aquesta tasca.

Accediran els i les alumnes que han cursat el programa d'Ensenyament d'Aprenentatge i els/les nous/ves alumnes en funció de l’edat i els coneixements que tinguin mitjançant una prova de nivell:

12 anys - Avançat 1  (1r ESO) 
13 anys - Avançat 2  (2n ESO)

14 anys - Avançat 3  (3r ESO)
15 anys - Avançat 4  (4t ESO)

Tant per alumnes amb coneixements musicals, com per aquells que es volen iniciar en la pràctica de l'instrument. Adreçat a joves de 12 a 17 anys

El programa comprèn 6 cursos.

Música a mida 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è: 1h 45m de classe setmanal, repartides en:

  • 45' d'instrument (classe individual)
  • 1h de Grup (orquestres o cor, en funció de l'instrument)

 

Música a la Carta (a partir de 8 anys i sense límit d'edat). Cada alumne escull allò que vol fer en funció dels seus coneixements i motivacions.

Classe individual d’instrument
S’admetrà la matrícula en funció de la disponibilitat de professorat.

Classes col·lectives
S’admetrà la matrícula en funció de les places disponibles.