En aquest apartat podeu descarregar-vos el document autorització bancària (forma de pagament: quotes)
En aquest apartat us podeu descarregar les sol·licituds: baixa acadèmica, canvi de grup i genèrica.