S'admeten infants a partir dels 4 i fins als 7 anys, que reben una formació musical que els permet accedir als programes d'Aprenentatge.

Podeu consultar els programes en els fitxers adjunts.

L’alumne accedirà al curs en funció de l’edat que tingui:

4 anys - Música i Moviment 1 (P4) 
5 anys - Música i Moviment 2 (P5) 
6 anys - Música i Moviment 3 (1r Primària)
7 anys - Música i Moviment 4 (2n Primària)

L’objectiu d’aquest nivell és desvetllar, estimular i potenciar la sensibilitat del nen pel que fa als coneixements que li arriben directament a través del sentit auditiu, tanmateix com aportar les condicions indispensables per afrontar la iniciació a l’ instrument que triï.

La iniciació a la pràctica instrumental en grups de 2 o 3 alumnes començarà depenent de l’instrument triat:

  • violí, viola i violoncel (a partir de 5 anys)
  • violí, viola, violoncel, contrabaix i piano (a partir de 6 anys)

Els alumnes que no facin instrument realitzaran  l'assignatura de Roda d'instruments a MiM1, MIM2 i MIM3

El fet de fer música en conjunt té a l’escola una importància cabdal. D’aquesta manera, les diferents agrupacions de l’escola, com són les orquestres, cors i conjunts instrumentals esdevenen assignatures que complementaran aquesta formació d’iniciació a la música.

Paral·lelament a aquests ensenyaments els alumnes participen en altres activitats puntuals amb l’objectiu de consolidar tots els coneixements adquirits com poden ser audicions en públic, sortides a concerts, intercanvis amb altres escoles.