S'admeten alumnes a partir dels 8 anys, per rebre una formació musical que els permeti accedir als ensenyaments de Grau Professional.

L’objectiu principal d’aquest nivell és endinsar-se en l’aprenentatge musical, i ho proposem des de tres àmbits diferents: el llenguatge musical, la pràctica instrumental individual i i la música en grup.

Accediran els alumnes que han cursat Música i Moviment, i depenent de les places vacants, els nous alumnes en funció de l’edat i els coneixements que tinguin mitjançant una prova de nivell:

Programa MIC - Música i Creativitat:
Nova oferta formativa d'implantació progressiva a partir del curs 2018-19.

8 anys -  Música i Creativitat 1 (3r Primària)

9 anys -  Música i Creativitat 2 (4t Primària)

10 anys - Música i Creativitat 3 (5è Primària)

11 anys - Música i Creativitat 4 (6è Primària)

Els alumnes de 10 i 11 anys poden cursar: Música i Creativitat 3 i 4 - Aprofundiment

Els alumnes que tinguin més de 9 anys i es vulguin iniciar en la música s'ubicaran en un grup pont.