ESCOLA DE FAMÍLIES

El Pla Educatiu d’Entorn de Cambrils per tal de donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills i filles, el curs 2018-19 va iniciar l’Escola de Famílies, en la que s'ofereixen diferents xerrades, conferències i tallers, i on també podem intercanviar opinions i experiències.

L'Escola de Famílies pretén oferir eines que permetin millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels nostres infants i joves en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

La voluntat és que aquesta escola tingui continuïtat, que sigui  flexible i que canviï i millori a mesura que les famílies, centres educatius, AMPES i AFES, i altres agents educatius facin les seves aportacions i peticions.

Tallers de "Créixer en família" (Tres tallers de sis xerrades)

PEE Cambrils- Av. Horta de Santa Maria, 14 4a planta- Tel. 977 307 401- Mail:pee@cambrils.org