"Quan totes les parts implicades en un procés de canvi participen en la seva planificació, exisisteix una oportunitat real d'èxit". K. Lewin

PLA EDUCATIU D'ENTORN (PEE)

El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta impulsada des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Departament d’Educació i PAO de l’Ajuntament de Cambrils per fomentar totes les propostes i promocionar aquelles que donin resposta a les necessitats educatives dels membres de la nostra comunitat, especialment els infants i joves, i tenint en compte als sectors socials més vulnerables.

Aquesta cooperació educativa busca aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural, i el foment de la convivència.

SERVEI D'ORIENTACIÓ D'ÀMBIT COMUNITARI (SOAC)

Dins del Marc del PEE s'ha cretat aquest servei amb la finalitat d'orientar i acompanyar a l'alumnat, especialment aquell més vulnerable i les seves famílies, en el procés de construcció de trajectòries personals d'èxit educatiu, professional i personal i evitar l'absentisme i l'abandonament escolar prematur.

Clicar imatge

Objectius

Projecte Marc

El Logotip del PEE

Memòries PEE

Plans d'Actuació

Escola de Famílies

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS

PROJECTE PRESENTAT A LA XIV TROBADA DE CIUTATS EDUCADORES A SEVILLA (2020)

Taller de rap per la prevenció de la islamofòbia

PROJECTE TRANSVERSAL - SERVEI D'ATENCIÓ AL POBLE GITANO

Projecte d'inclusió educativa del servei d'atenció al poble gitano
PEE Cambrils- Av. Horta de Santa Maria, 14 4a planta- Tel. 977 307 401- Mail:pee@cambrils.org