El Pla Educatiu d’Entorn de Cambrils el 2018-19 va iniciar l’Escola de Famílies.

CRÉIXER EN FAMÍLIA

Tallers organitzats pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya