Escola de dansa Giselle

Escola de dansa a Cambrils ESTUDI GISELLE

Per alumnes a partir de 3 anys i sense límit d'edat.

El seu objectiu és transmetre la tècnica, expressió, sentiment i passió per la dansa en totes les disciplines que imparteixen, fent gaudir als alumnes tant amateurs, com als que volen que aquest art sigui en un futur la seva forma de vida, preparant-los per fer el Grau professional al Conservatori.

Logo escola

Objectius bàsics

Fomentar desde la infància l'interés envers la dansa i atendre l'àmplia demanda social de cultura artística.
Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la dansa a nivell individual i en conjunt.
Descobrir i animar els joves amb aptituds a preparar-los per cursar estudis professionals en l'àmbit de la dansa.
ENSENYAMENTS QUE S'IMPARTEIXEN:
1. Móduls de sensibilització
1a. Iniciació a la dansa (p-3 a p-5)
1b. Nivell pre-elemental (1r i 2n primària)
2. Mòduls d'aprenentatge bàsic
2a. Nivell elemental, no reglat (3r a 6è primaria)
2b. Nivell pre-professional

Els alumnes que el professorat consideri que disposen de les aptituts i qüalitats necessàries per poder realitzar el Grau professional de Dansa treballaran en un grupo independent, enfocat a superar les proves d’acces a qualsevol Conservatori Professional.

3. Móduls d'aprofundiment i perfeccionament
3.a Simultaneïtat estudis + dansa (12 a 18 anys)
Els alumnes d’ESO o batxillerat que cursin estudis de dansa en escoles autoritzades, poden sol·licitar la convalidació de l’educació física i/o matèries optatives 

3.b Nivell intermig (12 a 18 anys) Destinat als alumnes que han optat per seguir amb la Dansa d’una forma amateur

3.c Nivell avançat (+18 anys) Destinat a alumnes que compaginen la Dansa amb altre tipus d'estudis superiors o que ja treballen i volen seguir la seva formació. També donem la opció de treballar professionalment en la cartellera d'espectacles de la temporada turística de la Costa Daurada.

Preinscripció escola dansa 23-24


Portes obertes curs 2024-25

Del 16 de maig al 17 de juny del 2024.


Tipus de centre: Escola de Dansa
Nom del centre:  Estudi Giselle
Direcció: Elena Alcalá
Codi de centre: 43013041
Adreça: C/ Antoni Gaudí 8-10, baixos
Tel. 650787837
Xarxes socials: Facebook

Escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.