Llistat de Jocs Saludables situats en la zona de Vilafortuny

CARRER DEL PINAR, 1

Tipus superfície: Sauló

Elements:

  • Element saludable barres - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable cintura - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable extensió cames - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable rem - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable Hockey - Edat d’ús a partir de 14 anys

CARRER ANOIA, 3

Tipus superfície: Sauló

Elements:

  • Element saludable barres - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable cintura - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable extensió cames - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable rem - Edat d’ús a partir de 14 anys
  • Element saludable Hockey - Edat d’ús a partir de 14 anys