Es tracta d’un programa a través del qual l’Agència de l’habitatge busca incrementar la dotació d’habitatge social per posar-ne habitatges a disposició de la Mesa d’Emergències, facilitant el reallotjament de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social i que hagin obtingut una proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’Emergències de Catalunya o municipal.

A través d’aquest programa, els propietaris dels habitatges que vulguin adherir-se a aquest programa, signaran un contracte de lloguer directament amb l’Agència de l’Habitatge. Els contractes seran de 5 anys –o 7 anys si és persona jurídica- tal i com marca la Llei d’Arrendaments Urbans. En el moment de la signatura, l’Agència de l’Habitatge pagarà 18 mesos i, un cop arribat als 18 mesos, el pagament es farà efectiu mensualment. L’Agència de l’habitatge es reserva el dret de resoldre el contracte de lloguer un cop arribats a les 18 mensualitats, sense que pugui li pugui exigir cap indemnització per resolució anticipada. Posteriorment, serà la Generalitat, qui, a la seva vegada, farà un contracte de cessió amb la família que tingui un expedient de Mesa favorable.

El preu serà estipulat atenent seguint l’Índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge. Pots accedir a l’Índex clicant aquí.

Els habitatges hauran de disposar de cèdula d’habilitat vigent i del corresponent Certificat d’Eficiència Energètica.

Si està interessat en deixar el seu habitatge per aquest programa pot posar-se en contacte amb la nostra oficina, al 977 129.001, extensió 1.

Per a més informació, pot clicar sobre Reallotgem. Després, clicar sobre “Serveis”, seguidament sobre “Ens locals, veïnals i Ajuntaments” i, finalment, sobre “Programa Reallotgem.cat”.