BENEFICIARIS:

Per a poder ser beneficiari d'aquesta bonificació és imprescindible que:
- A data de la sol·licitud de la bonificació, l'habitatge hagi estat incorporat dins de l'OLH amb una  antiguitat d'un any natural.
No tenir  deutes pendents amb l’Ajuntament de Cambrils a dia que finalitza el termini.


TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Les sol·licituds s'hauran d'efectuar per a cada període impositiu a instància del propietari (o d'un respresentant degudament autoritzat) des de l'1 de novembre de l'any anterior i fins el 31 de gener de l'any pel qual es sol·licita.
Excepcionalment, aquest primer any, el termini de presentació de sol·licituds serà  de l'1 al 16 de gener de 2022.


SOL·LICITUD PER ESCRIT:

La  sol·licitud s'haurà de fer  per escrit pels següents canals:
- Telemàticament o presencial si és persona física.
- Telemàticament si és persona jurídica.
(Adjuntem la  instància a través de la qual s'haurà de presentar la sol·licitud).


CANALS DE PRESENTACIÓ

Telemàticament clicant sobre la tecla Control i el següent enllaç alhora   (presentar telemàticament) on li reconduirà a la instància genèrica -haurà d'omplir tots els camps- i, al final de la qual haurà d'annexar la sol·licitud adjunta al present mail. Per realitzar el tràmit on line haurà de tenir habilitat l'Idcat mòbil (  https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2) o certificat digital.
Presencialment: Per realitzar el tràmit presencialment s'haurà de demanar cita prèvia a l'OAC. Ho pot fer clicant sobre la tecla Control alhora que sobre l'enllaç "cita prèvia" seleccionant l'OAC com a punt d'atenció.


PER A MÉS INFORMACIÓ:

Per a més informació o ajuda en la tramitació telemàtica pot adreçar-se a  l’OLH a través del telèfon: 977 129 001 extensió 1 o bé a través del correu electrònic:  olh@ingesol.cat. A més a més, per a les persones que necessitin  suport tècnic per realitzar tràmits també poden contactar amb l  ’OAC 360º trucant al 977 79 45 57 (en  horari de 8:00 a 20:00) o bé, enviant un correu electrònic a oac360@cambrils.cat. Aquest servei ofereix acompanyament telefònic i telemàtic per ajudar a instal·lar un certificat digital, a iniciar un tràmit online o bé per resoldre dubtes o possibles incidències en la tramitació electrònica.


DOCUMENTACIÓ:

Sol·licitud bonificació IBI, clicant aquí. -->>> Aquí