A l’Oficina Local d’habitatge, com a entitat col·laboradora de l’Agència de l’Habitatge, es posa en marxa el servei d’Ofideute per atendre els problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer i d’impagament –lloguers propietat de Grans Tenidors.

Ofereix la possibilitat d’intercedir entre famílies i entitats creditores titulars dels préstecs o propietats Grans Tenidors dels habitatges, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el manteniment de la família en l’habitatge, el retorn del crèdit o deute acumulat, o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del contracte.

Ofideute fa trasllat de la proposta acordada a l’entitat financera i fa un seguiment tant de la resposta com de possibles contraofertes que pugui presentar.

A través d’aquest servei i, mitjançant visites concertades, s’atendran a aquelles  famílies que es trobin en les següents situacions:

  • Propietaris d’un únic habitatge que constitueixi el seu habitatge principal, que no puguin fer front a les quotes del préstec hipotecari o que preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
  • Llogaters d’un habitatge propietat d’una entitat financera, fons d’inversió, empreses dels seus grups financers i, grans tenidors (persones físiques o jurídiques amb més de 15 habitatges amb propietat) que no puguin fer front al pagament de la corresponent renda mensual de lloguer.
  • Persones en risc d’exclusió residencial que siguin residents sense títol habilitant en habitatges de grans tenidors, sempre i quan compleixin els requisits d’arrelament i convivència corresponents.
  • Titulars de préstecs hipotecaris que considerin que en llurs contractes existeixen clàusules abusives.
  • Persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que estiguin en risc de perdre els seu habitatge pels compromisos acceptats i amb motiu de llur impagament.

 

Per fer ús d’aquest servei s’ha de demanar cita prèvia a través del telèfon 977 129 001 (extensió 1) i marcant el número 3, o bé l’enllaç https://citaprevia.gestorn.com/Cambrils, seleccionant el tràmit “ofideute” .

Per a més informació, pot clicar sobre Ofideute. Després de clicar sobre ofideute, clicar sobre “Serveis” i després, concretament sobre “Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari ofideute”.