L'Ajuntament de Cambrils, atorga una subvenció per curs a les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) del municipi, corresponent al any 2022, per ajudar a finançar les despeses de funcionament de les mateixes, com també a estimular i fomentar la programació i realització d’activitats socioeducatives, serveis i publicacions complementàries a l’activitat que realitzen els centres educatius.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per instància genèrica a la seu electrònica (cal adjuntar junt amb la sol·licitud, tota la resta de documentació; declaració responsable, memòries del projecte i econòmica, i la representació legal) pendent publicar al BOPT la convocatòria.

El termini màxim  de justificació de la subvenció rebuda en cap cas serà superior a tres mesos des del pagament de la mateixa.

 

Bases

Sol·licitud subvenció

Declaració responsable (Annex 1)

Memòria projecte (Annex 2)

Memòria econòmica (Annex 3)

Representació legal subvenció (Annex 6)