DESCRIPCIÓ
Servei  que te com a finalitat facilitar el transport a les persones amb discapacitat i a la gent gran per tal d’accedir als centres d’educació especial, serveis socials d’atenció especialitzada i aquells altres serveis que permetin garantir o afavorir la integració  en l’entorn.

A QUI VA DIRIGIT
Persones  empadronades a Cambrils que tinguin plaça en un d'aquests centres o servei pel qual sol·licita el trasllat en transport adaptat.

COM S'HI POT ACCEDIR
Cal concertar una entrevista amb el/la treballadora/educadora social de l'EBASP o amb l'educadora del Servei Municipal d'Atenció a la Discapacitat.
Tel. 977 368 190.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

a) CENTRES DE DIA 
Instància de la persona beneficiària del servei o familiar sol·licitant l’alta

  • Document d’ingrés en centre de dia
  • Informe de treballador/a social de concessió del servei


b) CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN (Servei Tardes al Casal)

  • Instància de la persona beneficiaria del servei o familiar sol·licitant l’alta
  • Informe treballador/a social de concessió del servei

 

La sol·licitud amb la documentació corresponent s'ha de presentar a l'OAC per donar-li registre d'entrada.

Les persones usuàries han d'abonar una taxa mensual segons l'Ordenança Fiscal 17. Reguladora de la taxa per la prestació de servei.