El Consell Consultiu de Serveis Socials de Cambrils és un recurs per a la planificació estratègica dels serveis socials, entesos com un servei públic que integra múltiples àmbits d'actuació i que s'ha d'organitzar en funció dels requeriments de la seva destinatària, la ciutadania.

Aquest òrgan col·legiat és un espai d'interlocució que articula la participació de forma reglada i organitzada, i serveix de marc estable i permanent per a la informació, la consulta i la deliberació sobres els Serveis Socials a Cambrils.

En aquest espai hi trobareu el reglament del Consell Consultiu, així com les actes de les diferents reunions i els documents vinculats.