Els darrers mesos, el departament de Salut de l’Ajuntament de Cambrils ha impulsat l’elaboració d’una Diagnosi de l’estat de salut al municipi.

Gràcies a la participació de la ciutadania, entitats, així com dels diferents departaments de l’Ajuntament, Cambrils ja disposa d’una diagnosi que identifica els reptes i actius del municipi en l’àmbit de la salut.

Arran dels resultats de la Diagnosi de l’estat de salut, aquest mes d’octubre s’inicia l’elaboració del Pla d’acció en salut, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats identificades, però també d’ordenar i posar en valor les actuacions que ja s’estan desenvolupant per adreçar-les.

Així doncs, aquest document recollirà la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal.

 

Perfil de salut Cambrils 2019

 

Resum executiu: Perfil de salut de Cambrils

Enquesta de necessitats en salut