El decret 170/2002, d’1 de juny, sobre les mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, en el seu Article 3 diu que les persones propietaris de gossos potencialment perillosos han de disposar d’una llicència municipal, així com les persones que els passegin per la via pública.

 

Segons la llei 10/1999, de 30 de juliol, els gossos que estan considerats com a potencialment perillós són els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

 • Akita inu
 • American bully*
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d’animals de companyia se l’hi considera.

 

Recordeu que cal informar a l’Ajuntament de qualsevol canvi, modificació, baixa, robatori, traspàs...

 

TRÀMITS:

 • Per tal de sol·licitar la llicència cal presentar la documentació a la OAC. Aquesta tindrà una validesa de 5 anys.

 

ALTRES LINKS D'INTERÈS