Aquesta ordenança general regula l’ús i els criteris d’ utilització de totes les instal·lacions esportives municipals. Entenem com a ús tota l’ocupació de qualsevol tipus d’espai esportiu en qualsevol modalitat i/o disciplina.