Una vegada feta la reserva de places dels alumnes del curs anterior interessats en continuar els seus estudis, es fa pública la oferta de places vacants de cada ensenyament per a la preinscripció de l'ALUMNAT NOU.