Publicació de les llistes, per ensenyaments, de les persones ADMESES i en LLISTA D'ESPERA. A partir del dia 12 de setembre, si han quedat places vacants, s'avisarà a les persones que han quedat en Llista seguint l'ordre de la mateixa.