En aquest apartat podeu consultar tots els documents el Procés de Preinscripció Matrícula que es porta a terme per als ensenyaments que s'inicien durant el primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2023/2024 (calendari, oferta de places, llistats d'alumnes,...).

3. Oferta de places vacants

Una vegada feta la reserva de places dels alumnes del curs anterior interessats en continuar els seus estudis, es fa pública la oferta de places vacants de cada ensenyament per a la preinscripció de l'ALUMNAT NOU.

8. Resultat del sorteig

El número de desempat del sorteig efectuat a la seu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya és el 13954.

11. LLISTES D'ADMESOS

Publicació de les llistes, per ensenyaments, de les persones ADMESES i en LLISTA D'ESPERA. A partir del dia 12 de setembre, si han quedat places vacants, s'avisarà a les persones que han quedat en Llista seguint l'ordre de la mateixa.