El Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents és un centre educatiu públic municipal, que depèn del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils.

El centre va iniciar la seva activitat el curs 1981-82 amb l’ensenyament del Graduat Escolar, i al llarg dels anys ha anat ampliant la seva oferta educativa i adaptant-la a les normatives d’educació vigents, fins a esdevenir, actualment, la referència de la formació d’adults de Cambrils i els municipis de la seva àrea d’influència.

Durant els primers anys només s’impartia l’antic títol del Graduat Escolar en instal·lacions de diversos centres educatius de la població. A partir de l’any 1997, la Generalitat de Catalunya autoritza oficialment l’obertura del centre per impartir els Cicles de Formació Instrumental i Formació Bàsica. Més endavant, l’any 1999, es comença a impartir un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i, a l’any 2001, a les proves d’accés a Grau Superior. A partir de l’any 2003, el centre es trasllada al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils i s’amplia l’oferta amb els Ensenyaments Inicials. L’any 2006 el centre rep l’autorització de la Generalitat de Catalunya per impartir el curs per a obtenir el Graduat d’Educació Secundària per a persones adultes. Finalment, l’any 2011, el centre es trasllada a la seva ubicació actual, el Centre de Formació l’Estudi, i es continua ampliant i consolidant la seva oferta formativa.