L’Escola Municipal de Música de Cambrils és una institució amb gairebé 40 anys d’història que ha estat sempre un motor generador d’activitat musical dins del municipi.

L'Escola Municipal de Música de Cambrils va ser instituïda com a Fundació Pública per acord adoptat per l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 5 de juny de 1984, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 101.f i 121.d de la Llei de Règim Local, de 24 de juny de 1955.
El domicili social i seu de la institució van ser ubicats inicialment a l’antic Pòsit de Pescadors.

L’EMMC, de la qual és titular l’Ajuntament de Cambrils, va obtenir la classificació com a centre no oficial reconegut de grau elemental d’ensenyament musical, mitjançant el Decret 180/1989, de 17 de juliol (DOGC núm. 1178, de 7 d’agost de 1989)

Posteriorment l’any 1992 es va traslladar a l’actual seu: l’antiga escola Joan Ardèvol.

Durant el curs 2000/01 la Generalitat va autoritzar l'EMMC per realitzar la prova específica d’accés al primer curs de grau mitjà d’ensenyaments musicals, reconeixent d’aquesta forma, la tasca desenvolupada en la formació d’alumnes, ja que només cinc centres de la província de Tarragona estan autoritzats per realitzar aquestes proves.

L’antic edifici del Pòsit i l’antiga escola Joan Ardèvol han estat testimoni del pas de diferents generacions d’estudiants, alguns dels quals són avui professionals de la música.

El futur es presenta ple de nous reptes.

L’ampliació i constant revisió del nostre Projecte Curricular és la nostra via d’actuació en aquest món en constant canvi i evolució.