Una xarxa global consolidada amb 500 ciutats de 35 països.

Cambrils Ciutat Educadora >

La carta de les Ciutats Educadores (vídeo) >

Logo Ciutats Educadores

AICE- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE DIUTATS EDUCADORES

Fundada l’any 1994, l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) és una Associació sense ànim de lucre, integrada per governs locals d’arreu del món compromesos amb l'educació com a eina de transformació social, que promou l'intercanvi d'idees, reflexions i bones pràctiques.

La Carta de les Ciutats Educadores, formada per un preàmbul i 20 principis, és el full de ruta per construir ciutats que eduquen al llarg de la vida, amistoses, accessibles, dinàmiques, sostenibles, saludables, inclusives, participatives, justes, creatives...

“A la ciutat educadora, l'educació transcendeix els murs de l'escola per impregnar tota la ciutat...”

La ciutat educadora mobilitza i articula tots els agents educatius del territori. I situa l’educació com eix central del seu projecte de ciutat. 

Missió de la Ciutat Educadora:

  • Promoure l’educació a la ciutat.
  • Posar en relleu el rol dels governs locals com a agents educatius i fomentar el seu reconeixement com a actors clau per afrontar els nous desafiaments.
  • Fer arribar la veu dels governs locals a instàncies internacionals i nacionals en temes d’interès per a les ciutats associades.
  • Reunir representants polítics i tècnics de les ciutats educadores per fomentar vincles de solidaritat i aprenentatge entre elles.
  • Enfortir les capacitats institucionals i millorar la governança de les ciutats que en són membres.

Que ofereix l’AICE? Un banc d’experiències, publicacions i butlletins, formació, visites d’estudi, premis ciutats educadores, treball descentralitzat en xarxes territorials, congressos internacionals i territorials i atenció personalitzada. L’AICE i les seves xarxes territorials possibiliten intercanvi d’experiències, compartir reptes amb altres municipis i col·laborar amb institucions nacionals i internacionals.

FOLLETÓ CIUTATS EDUCADORES (CLICAR)