Reserva d'espais del Centre Cultural

Al Centre Cultural es poden reservar espais i recursos per desenvolupar diferents tipus d’activitats culturals, cíviques i socials.

  • Cessió periòdica d’espais per entitats i associacions
  • Servei de lloguer d’espais

Podeu emplenar la sol·licitud i presentar-la a l'OAC de l'Ajuntament. Igualment, podeu tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, annexant aquest imprès degudament emplenat al model d'instància genérica que trobareu a la següent adreça:  https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1

El preu de lloguer dels espais del CCOC està recollit a l'Acord regulador dels preus públics (article 5 punt C.1 , CODI 1810 0110, referent als preus públics per a la prestació de Serveis).

L’edifici del Centre Cultural té una superfície útil de 2646 m² distribuïda en 6 plantes, 2 de soterrànies i 4 en alçada, compta amb els següents espais:

Sala d’actes 1

Sales d’exposicions 2

Sales de reunions 2

Aules 12

Despatxos - oficines 6

Vestidors 2

Terrassa 1

Hall 1

Serveis WC 5