Ordenança municipal sobre targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda