Declaració responsable per a famílies usuàries del Servei Espai Familiar SALTIRONS / Servei de Conciliació Familiar en relació al Covid-19.