BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ ANUAL DE SUBVENCIONS INDIVIDUALS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA