Bases reguladores per a la concessió de subvenció per despeses bàsiques de la llar de persones en situació o risc d'exclusió (vulnerables)