Dades Obertes

Dades Obertes
Conjunt de dades municipals per tal de promoure la seva reutilització per part de la societat

Pla de mesures Antifrau

Pla de mesures Antifrau
L'ajuntament de Cambrils, en el marc del Pla de Resiliència, Transformació i Recuperació dels fons Next Generation ha desenvolupat el Pla de Mesures Antifrau