Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Cambrils, en relació a qualsevol matèria que impliqui dades personals, mitjançant l'adreça de correu: dpd@cambrils.cat o al catàleg de tràmits (accés, rectificació, oposició, supressió i limitació).

També pot consultar el Registre d'Activitats de Tractament a la seu electrònica i els diversos formularis informatius sobre protecció de dades.

Si té qualsevol dubte sobre tràmits municipals, té altres mitjans de contacte.