Posem a disposició de la ciutadania, les empreses i organitzacions el conjunt de dades municipals per tal de promoure la seva reutilització per part de la societat. Així mateix la possibilitat de participar en l'elaboració i l'ampliació del catàleg de dades.

Open Data és una filosofia que té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de manipular: son les dades del sector públic obertes i accessibles per a persones, empreses i organitzacions, per al seu ús i redistribució en benefici de tots. Com a ciutadà o com a empresa pots consultar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades lliurement per desenvolupar nous serveis i eines que generin nous beneficis per a tu i per a la ciutat.

Què és ?

Open Data és una filosofia que té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de manipular: son les dades del sector públic obertes i accessibles per a persones, empreses i organitzacions, per al seu ús i redistribució en benefici de tots.

Avantatges ?

 

Ciutadà

Empreses

Administracions

És una eina d'informació i consulta eficient, detallada i verificable, que permet a la ciutadania conèixer millor tot allò que passa al voltant de la ciutat i en facilita la seva participació activa Qualsevol empresa o emprenedor pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis, noves aplicacions web o per mòbil generant riquesa social i econòmica. Posar les dades publiques de la ciutat al servei de la ciutadania és un pas endavant de l'Administració cap a la transparència, alhora que promou un ús intel·ligent dels recursos en benefici de tothom.

Per assegurar que s'està parlant de Dades Obertes i no d'un succedani que no entraria dins de la filosofia real de l'Open Data, és necessari que les dades que s'ofereixen compleixin els següents principis:

 • Públiques

  Cal obrir totes les dades de caràcter públic (totes aquelles, és clar, que no estiguin subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o drets d'autor). Així, no hauria d'existir cap altre impediment per part de l'Administració a l'hora de decidir quines dades son pertinent publicar.

 • Detallades

  Cal publicar les dades tal com están en el seu origen, sense processar i, per tant, mantenint el nivell de detall més gran possible, el que es coneix com dades en brut.

 • Actualitzades

  Les dades han de ser posades a disposició dels usuaris amb la freqüència necessària perquè no perdin el seu valor i siguin precises i actuals.

 • Accessibles

  Cal fer accessible les dades al major nombre d'usuaris possible. No hauria d'existir cap restricció per a tots aquells que vulguin fer ús de les dades, ni en el propòsit d'ús.

 • Automatitzades

  Les dades han d'estar estructurades perquè puguin ser processades de manera automàtica per un ordinador. Aquesta és una condició molt important perquè es puguin reutilitzar les dades d'una forma automàtica.

 • Sense registre

  Les dades han d'estar disponibles per a tothom, sense necessitat d'identificar-se prèviament.

 • Obertes

  Els formats de les dades han de ser no propietaris; és a dir, no poden dependre d'una empresa o d'una eina propietària d'una empresa. Com a exemple, un format obert seria CSV o XML, mentre que formats propietaris serien Word, Excel, etc...

 • Lliures

  Les dades han de ser d'ús 100% lliure per als usuaris. Així, les dades han d'estar lliures de drets, patents, copyright i no estar subjectes a drets de privacitat, seguretat o privilegis que puguin estar reglades per altres normes.