El Document C1 i les Claus urbanístiques, textos refosos el 2023, son per facilitar-ne la lectura, porten incorporades les modificacions puntuals que s'han publicat. Aquests textos no tenen validesa oficial i no substitueixen el publicat als diaris oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva autenticitat.