La Comissio Territorial d'urbanisme de Tarragona, va aprovar definitivament en data 1 de desembre de 2005 el Pla d'ordenació urbanística municipal - POUM

En data 2 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va aprovar el text refòs del POUM

Publicació: DOGC núm. 4588 del dia 8 de març de 2006

Des de la seva aprovació s'han aprovat definitivament 4 CORRECIONS D'ERRADES i 23 MODIFICACIONS PUNTUALS, es poden consultar les publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fent clik a: