Per tal de conèixer la qualitat de l’aigua de les platges de Cambrils es pot consultar els indicadors de control que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En els controls s'avalua la qualitat microbiològica de l'aigua i els resultats analítics es publiquen periòdicament durant la temporada de bany.

Per conèixer la predicció del temps actual i l'estat de les aigües de bany de les platges podeu consultar la web https://aplicacions.aca.gencat.cat/platgescat2/front/map

Per veure l'estat de les platges (les banderes) de tot el litoral català cal anar al web:   https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/proteccio_civil/estatplatges/index.html