Amb aquest visor es poden veure els serveis que ofereixen les platges del litoral català

Aquest servei del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ajuda a planificar les visites a les platges. Permet consultar, de manera fàcil i visual, els serveis que ofereix cada platja i els usos permesos. Així, la ciutadania tindrà constància de si existeixen, per exemple, rampes de fusta per facilitar l’entrada a l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda, banys públics o serveis d’atenció sanitària.

Si vol accedir directament al Visor de Costes:  http://sig.gencat.cat/visors/costes.html